Optimiseit AS arbeider strategisk, taktisk og operativt med utvikling av Service Integration and Management (SIAM) for det norske markedet. SIAM har flere sourcing modeller (4) basert på ledende praksis. SIAM utvikles stadig og er en raskt voksende trend. SIAM er i vinden og adoptert av globale organisasjoner. Målbilde for organisasjoner som implementerer SIAM er å koordinere interne og eksterne leverandører sine tjenesteleveranser på en kost effektiv måte hvor fokus er ende-til-ende kontroll og å sikre leveranse kvaliteten (SLA) slik det skal oppleves for de ulike forretningsfunksjonene.

 

Strukturert leveranse

optimalisert

Plattform og metodeverk sikrer kvalitet på leveranser din bedrift er avhengig av. Strukturering av informasjon, helhetlig rapportering og riktig styringsinformasjon til beslutningstagere.

Rådgivning

forvaltning

Rådgivning innenfor strategiske, taktiske og operative tjenesteområder. Gjennomføring av prosjekter og kompetanseoverføring som gir en kontinuerlig forbedring for virksomheten.

Kontroll på tjenester

nettverk

Kontroll på tjenestene til virksomheten og konsumentene ved å optimalisere samspillet mellom det digitale og fysiske. Samspill gjennom Service Integration and Management.