Presenting

Climb er ny kursformidler

Climb har valgt å formidle kurs fra Optimiseit til sine kunder. Se kursbeskrivelse og tilbakemeldinger de har mottatt av deltagere på deres hjemmesider.

http://www.climb.no/andre-kurs-og-skreddersoem/itil

Optimiseit ønsker å takke Climb for samarbeidet og ser frem til flere gode leveranser.

Som en tidligere deltagerne sier; «Knallbra – fortsett slik!!»