Hvem er vi?

Hans Petter
Hans-Petter Aanby, CEO og Partner.
Hans-Petter har lang internasjonal erfaring som CIO, Vice President og Executive Vice President i store globale virksomheter.  Han kommer fra stillingen som Management for Hire / CIO i flyselskapet SAS hvor han hadde ansvaret for et stort omstillingsprogram.  Han har også vært CIO og Executive Vice President i Norwegian Air Shuttle ASA.

Tom
Tom Lien, Partner.
Tom har lang nasjonal og internasjonal erfaring med oppbygging av Service Management som fagfelt. Tom har hatt flere ledende stillinger i store norske virksomheter.  Han har de siste 10 årene arbeidet som programleder, prosjektleder, rådgiver og hadde sist stillingen som Management for Hire / Lead Service Integration and Management i SAS hvor han hadde ansvaret for etablering av leverandør oppfølging i SAS omstillingsprogram.

Stig (808 x 1213)
Stig Ellingsen, Partner.
Stig har dyptgående kompetanse og lang erfaring innen Service Management, ITIL og prosessforbedring.

Vidar
Vidar Gamlem, Partner
Vidar Gamlem er IT Ingeniør og innehar en mastergrad innen ledelse, strategi, økonomi og markedsføring fra BI. I løpet av nærmere 20 år i IT bransjen har han opparbeidet seg erfaring innen en rekke områder forbundet med porteføljestyring, digitalisering, automatisering, forbedring av prosesser og endringer. Han har hatt flere lederroller og kommer fra stillingen COO Produkt og Forretningsutvikling i IT selskapet Datametrix som er eid av Telenor.

Marco
Marco Rodrigues
Marco is an experienced Project Manager and IT professional. He holds a degree in Management and Computing and a postgraduate certificate in Computer Engineering. In his 22 years of experience in the IT business he’s had several roles like software developer, network engineer, IT consultant, project manager and Head of IT from different types of businesses. He is able to see the big picture and follow-up on detail if needed, to talk the developer’s language or the senior manager’s one.
His last role as a Project Manager for FMC Technologies allowed him to enhance his leadership experience managing cross-functional, multi-language, multi-cultural teams. He was responsible for Computer Systems scope in projects for clients like STATOIL, TOTAL and PETROBRAS. He has a PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management and a MCITP. He sees himself as a motivator and influencer making use of his communication skills and optimistic nature.

Johnny
Johnny Tyseng
Senior rådgiver innen IT Service Management, med fokus på innføring og forbedring av ITIL-basert rammeverk for prosesser og tjenestestyring. Startet som tekniker på slutten av 90-tallet, og har deretter hatt en rekke lederroller og prosjektlederroller frem til i dag. Analytisk og systematisk med sterk fokus på struktur. Bred erfaring med å avdekke, etablere, forbedre og tune grensesnitt mellom interne enheter, mot kunder og mot leverandører. ITIL Expert med lang ledererfaring og teknisk god oversikt. Rådgiver på kontinuerlig forbedring i flere organisasjoner med fokus på informasjonsflyt og kompetanseutvikling.

Reza
Reza Sohizadeh
Reza har doktorgrad innen informasjonssikkerhet og nesten 10 års arbeidserfaring innen informasjonssikkerhet området bl.a. informasjonssikkerhets styring, risikostyring, IT-sikkerhet, kontinuitets styring og sikkerhetsanalyse. I tillegg har han sertifiseringer på ISO 27001,ISO 22301, CISM og CCSK.