Multisourcing

Etterhvert som kravene fra forretningssiden øker, sliter stadig flere organisasjoner med å tilfredsstille kravene til driftsstabilitet, kostnadseffektivitet og innovasjon. Forretningsenhetene blir utålmodige, og tanken på å sette ut produksjonen til eksterne, spesialiserte leverandører blir besnærende.

Det er mange tilbydere på markedet, og med dagens infrastruktur er tjenester tilgjengelige fra tilbydere både lokalt og «langt borte». Lave timepriser, løfter om store kostnadskutt og «sign-on fee» gjør det fristende å slå til. Med mange spesialiserte leverandører, og et antall store globale aktører er tilbudet stort. Så da er det vel bare å slå til?

Mange har gått denne veien, men i følge Gartner Group er det fortsatt kun 11% globalt som hevder at de har lykkes. De resterende 89% hevder at de ikke var godt nok forberedt på å opptre som en kompetent kjøper av tjenester. Dette krever en helt annen struktur, og helt andre kompetanseprofiler enn det man var klar over på forhånd.

Les om noen av problemstillingene man kan møte:

– «Det er ikke innovasjon før løsningen er implementert, forvaltes og gir effekt»