Om Optimiseit

Vi støtter våre kunder som har satt ut, eller vurderer å sette ut, sin tjenesteleveranser til én eller flere leverandører. Dette er ofte en krevende øvelse og benevnes som multisourcing. Kontroll på leverandører, kontrakter og tjenester sikrer tjenestekvaliteten og økonomien – også over tid om det er gjort riktig. Interne tjenesteleverandører bør også implementeres og forvaltes på lik linje som eksterne. Gartner Group rapporterte i 2014 at over 80% ikke oppnådde ønskede effekter i sitt sourcing initiativ (Gartner Group referanse).

Optimiseit er et team av forretningsorienterte eksperter med fokus på porteføljestyring, sourcing og Service Management. Vi hjelper våre kunder med å kombinere tjenester fra flere leverandører til å bli en helhetlig arkitektur som er sømløs og konsolidert ved hjelp av vårt etablerte metodeverk. Dette støttes av en strukturert og optimalisert leveransemodell. Rammeverket og plattformen er etablert på en solid kombinasjon av lang praktisk erfaring og anerkjente «best practice»  som SIAM, ITIL og CobIT.

Vi støtter kunder innenfor strategiske, taktiske og operative områder. Vår ekspertise innen forretningsforståelse, prosesser, teknologi og endringsledelse sikrer kunden riktig rådgivning og løsning innenfor Porteføljestyring og Service Management.

– Vår kvalitet og suksess måles i din forbedring

Bli kjent med oss; Hvem er vi?