Boomi Nyhet

Optimiseit er Dell Boomi partner

Optimiseit vil med bruk av Dell Boomi raskt og smart etablere dine integrasjoner som sikrer effektiv informasjonsdeling mellom systemer. Behovet for integrasjoner er stadig økende ettersom en setter ut deler av verdikjeden til tredjeparter og sky leveranser blir vanligere. Optimiseit har kompetanse på og leverer integrasjonstjenester basert på Dell Boomi.

Dell Boomi Web site