Partnere

Vi samarbeider med solide partnere:

 

ServiceNow-logo-300x200-600x270

Effektiv styring av tjenesteleveranser krever effektive verktøy for å ha kontroll på informasjonsflyt og prosesser. Etter vår erfaring er ServiceNow det verktøyet som gir oss tilgang til den beste funksjonaliteten for dette formålet.

ServiceNow hjemmeside

 

Boomi logo

Optimiseit vil med bruk av Dell Boomi raskt og smart etablere dine integrasjoner som sikrer effektiv informasjonsdeling mellom systemer. Behovet for integrasjoner er stadig økende ettersom en setter ut deler av verdikjeden til tredjeparter og sky leveranser blir vanligere. Optimiseit har kompetanse på og leverer integrasjonstjenester basert på Dell Boomi.

Dell Boomi hjemmeside

 

EY_logo_short_beam

Ernst & Young er vår samarbeidspartner innen konsulenttjenester, hvor vi sammen bemanner kundeprosjekter med optimal kompetanseprofil og kapasitet.

EY hjemmeside

 

Metier

Metier har lang erfaring i å sikre prosjekter og forbedre prosjektvirksomheter. De leverer tjenester innenfor Bygg & Anlegg, IKT, Helse, Olje & Gass, Stat & Kommune, Kraft, Samferdsel og Forsvar. Metier er en totalleverandør , og vi tilpasser og leverer de tjenestene prosjektvirksomheten eller enkelt-prosjektet har behov for.

Metier hjemmeside

 

itam-logo

Software Asset Management eller SAM er for oss et felt som alle bedrifter bør ha på agendaen og er en naturlig del av sikring av operativ kontroll. Bedrifter gjør store investeringer i både maskin -og programvare, og for å sikre at denne investeringen benyttes optimalt, trenger man velfungerende prosesser og rutiner rundt hvordan dette skal forvaltes. Den økende kompleksiteten i hvordan programvare lisensieres gjør det vanskelig om dette ikke er på plass og en risikerer store økonomiske tap.

ITAM hjemmeside

 

Eiere og investorer Optimiseit:

Prosesshuset AS og A-Consultinghouse AS