Retningslinjer for bruk av våre nettsider

Denne siden inneholder retninglinjer for bruk av nettstedet www.optimiseit.no

Gyldighetsområde – Ved å benytte denne hjemmesiden aksepterer du våre betingelser som beskrevet under.

Innhold – Hjemmesiden stilles uforbeholdent til rådighet for brukeren.  Enkelte elementer kan lastes ned mot at brukeren registrerer seg.

OptimiseIT kan når som helst stenge, endre eller fjerne deler av nettstedet uten forvarsel. OptimiseIT stiller ingen garanti for at innholdet alltid er tilgjengelig.

Immaterielle rettigheter – Hjemmesidens form og innhold, herunder tekst, bilder og dokumenter, er opphavsrettslig beskyttet og må ikke brukes uten forutgående skriftlig samtykke fra OptimiseIT.

Det må ikke brukes såkalte dyplenker til hjemmesiden eller skje framing, in-lining eller liknende rettsstridig utnyttelse av hjemmesiden.

Brukeren må ikke fjerne varemerker og opphavsrettsmerknader fra dokumentasjon eller fotoer. Ei heller fra kopier av disse.

Bruksrettigheter – Bruk av opplysninger og dokumentasjon som stilles til rådighet på hjemmesiden, er underlagt disse betingelsene, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Ved spørsmål ta kontakt med OptimiseIT.