visdom

Tilgang til data er første steg i jakten på «smarthet» og kunstig intelligens (AI)

Viktige spørsmål blir da; Smart hva? Hvilke konkurransemessige fordeler kan jeg oppnå? Hvem har informasjon som er viktig (og riktig)? Hvordan får jeg tak i denne? Hvordan får jeg strukturert dataen og tatt ut verdien av dette?

DIKW_Pyramid

 

Dataen i seg selv har ikke stor verdi. Som DIKW pyramiden beskriver, er det informasjon, kunnskap og visdom en jakter på. En må imidlertid kunne ha tiltro til at dataen er riktig for å kunne få det andre. Det å få informasjon ut av dataen krever programvare, maskiner eller menneskelige ressurser.

 

En integrasjonsplattform som har stor grad av fleksibilitet og lar en effektivt/raskt etablere tilgang til nye kilder er dermed et must for å lykkes uavhengig om målet/prosjektet er Big Data, Analytics, Business Intelligence, Machine Learning eller AI.

Har en ikke dataen – har en heller ikke muligheten til å gjøre «smarte valg» basert på visdom (i programvare eller av mennesker).

Optimiseit har i sin Vendor Integration tjeneste som tilbys til kunder benyttet markedsledende verktøy innen iPaaS (Integration Platform as a Service). Vi er også forhandler av Dell Boomi og kan tilby verktøyet til våre kunder som ønsker å ta fullt eierskap selv over plattformen, konfigurasjon og vedlikehold av etablerte prosesser.

 

Ps! Anbefaler å lese Forbes og EY sin rapport “Data & Advanced Analytics: High Stakes, High Rewards” om du ikke har gjort det tidligere.