Våre tjenester

Riktig styringsinformasjon sikres ved god informasjonsinnhenting, strukturering av dataen, utvikling/forvaltning og deling. Plattformen, prosess- og modellbibliotek, samt rollene som kreves i forvaltningen inkluderes i våre tjenester som har en fast månedspris.

Etablering av en funksjonell styring av tjenesteleveranser fra et sett med leverandører krever kompetanse innen en rekke områder – Optimiseit har denne kompetansen. Vi kan bistå med et bredt spekter av tjenester knyttet til evaluering, etablering og forvaltning i form av Consulting og Management for Hire.

Optimiseit leverer både ferdige kurs og skreddersydde trenings opplegg. Dette gjøres direkte til kunder eller via kurs partnere.

Vår tjenester leveres til private og offentlige kunder innenfor IT og Non-IT.