Avvik App

Optimiseit Avvik App – Service Integration and Management

Optimiseit AS har spesialisert seg på Service Integration and Management (SIAM). I dette arbeidet stiller vi oss ofte spørsmålet – HVORFOR?

Hvorfor er det slik ?

Alle har et avvikssystem!

Men, hvorfor er det slik at man sender avvik til ett felles mottaks apparat i virksomheten, som igjen fordeler saker innover i egen virksomhet, som igjen fordeler saker til medarbeidere, som igjen søker bistand fra leverandører? Hvorfor er det slik? Hvorfor kan vi ikke sende avvik til rette mottaks apparat og kutte ned på antall aktiviteter?

AvvikFor å endre på dette har Optimiset har laget en APP basert på SIAM – multi sourcing tankegang.

 • Regel #1 – enkelt for alle!
 • Regel #2 – tilgjengelig for alle!
 • Regel #3 – slippe å tenke på hvem som skal motta avviket!
 • Regel #4 – enkelt å legge til bilde, lyd, film eller dokument
 • Regel #5 – rask respons

Løsningen er her

Med bruk av nyeste skybaserte teknologi som har arbeidsflyt tankegang inkludert i applikasjonen har vi utnyttet denne muligheten.

Fokus er det skal være enkelt for brukeren!

 1. Bruker identifiserer alltid seg selv på en smartphone. Så her er autentiseringen relativt sikker.
 2. Bruker velger kategori for avviket og om han/hun ønsker å dokumentere med vedlegg.
 3. Send! og vipps så vil løsningen sende saken direkte til tjenesteleverandøren.
  1. (Selvsagt kan vi også sende kopi til Service Desk for oppfølging slik at innmelder og ledere i virksomheten får informasjon om status via definerte kanaler.)

Før leveranse går vi igjennom med deg som kunde, hvilke applikasjoner (interne eller eksterne) som skal motta henvendelsen – vi legger på meny/knapper som brukeren kan velge fra.

Samtidig kan vi også bistå med å utvikle SIAM tankesett:

 • Integrasjon mot de viktigste leverandørene
 • Automatisk Incident status oppdatering – maskin til maskin

Bruk vårt kontaktskjema for å få vite mer om Avvik Appen, demo og hva Optimiseit kan bidra med.