Kontrakts utvikling

Kontrakts utvikling / Contract management

Inngåelse, oppfølging og tolking av kontrakter er et komplisert tema. Dette gjelder ikke bare det rent juridiske, men også formål og innhold i kontraktene. Mange benytter leverandørens standard kontrakter, uten å reflektere spesielt om denne er i leverandørens favør eller i en mer balansert form.

Kontrakten er leveransens formelle ramme. Da bør den også gjenspeile et balansert forhold mellom kunde og leverandør, og legge til rette for en vinn-vinn situasjon. Vi bistår med dette arbeidet, sikrer at kontraktene blir balanserte, og at det reflekterer behovet for effektiv samhandling med andre involverte leverandører.