IT finans kontroll

IT finans kontroll / Financial controlling for IT services

Grunnlaget for å ha kontroll på økonomien er å ha kontroll på kostnadene ved de enkelte tjenestene på tvers av mange leverandører. Med grunnlag i denne informasjonen kan man gjøre veloverveide vurderinger for livssyklus-basert forvaltning av tjenesteporteføljen. Hvilke tjenester har lav kost/nytte, hvilke tjenester er for kostbare å produsere, hvilke tjenester skal vi fase inn og ut, er grunnlag for god styring av tjenesteporteføljen. Ofte ligger budsjetter og kostoppfølging i organisatoriske siloer, og i prosjekter. Kunsten å omdanne dette til TCO for tjenester krever en systematisk tilnærming, og vil kunne påvirke virksomhetens økonomistyring.

Forutsetningen for styring på tjenesteøkonomi er at man har oversikt over hvilke tjenester man har. En tjenestekatalog er et godt utgangspunkt for dette.

En ukjent faktor her er såkalt «Shadow IT», altså de uoffisielle tjenestene som benyttes uten at de er offisielt sanksjonerte. Her ligger mye kostnader, og også en god del sikkerhetsmessige utfordringer.

Optimiseit har kompetansen på området, og vi bistår gjerne.