Integrasjon

Integrasjon / Integration

Optimiseit AS er sertifisert Dell Boomi partner i Norge for implementering og forvaltning av Dell Boomi. Optimiseit benytter selv og har flere instanser med Dell Boomi sitt anerkjente verktøy for å sikre informasjonsutvekslingen i gitte definerte prosesser. Dell Boomi er av Gartner rangert som en av de ledende leverandørene av iPaaS (Integration Platform as a Service) verktøy en årrekke. Økt hastigheten forbundet med utrulling av nye integrasjoner er en av grunnen til dette.

Boomi logo - nyhet

Optimiseit sine tjenester dekker:

Konsulentbistand

  • Avdekke/definere informasjonsbehov for integrasjoner
  • Utvikle design som ivaretar behovet for informasjonsutveksling

Teknisk etablering og forvaltning

  • Etablere verktøystøtte
  • Forvaltning av integrasjoner

 

Optimiseit AS – Service Integration & Management  

Våre medarbeidere er alle SIAM SME. Ved hjelp av prosessforståelse, tydelige behovsavklaringer og effektivt verktøy, kan integrasjonsløsninger komme på plass i løpet av uker i stedet for måneder.

 Dell Boomi – Integrasjonsplattform

Dell Boomi sikrer at vi kan bygge opp informasjonsutveksling ved hjelp av standardiserte bibliotek/bygge blokker. Plattformen er skybasert. Tiden fra avtale med definerte behov til levert blir redusert til et minimum. Funksjonalitet benyttet i etableringen er visuelt synlig som gjør administrasjon enkelt med å utvide/endre/avvikle basert på kommende krav og ønske.

 

Figuren under viser en oversikt over modulene i Dell Boomi sin plattform:

Boomi portfolio

En hver integrasjon vil følge en standardprosess knyttet til etablering. Denne går i fasene, Bygge (Build), Lansere (Deploy) og Administrere (Manage). En vil forvalte integrasjonene på tilsvarende måte som en gjør med applikasjoner, tjenester og leverandører. Effektiv styring av inn/utfasing og utvikling sikrer kontinuerlig forbedring, effektive prosesser og integrasjoner, samt ivaretagelse av sikkerheten.

I tillegg til å være forhandler av Dell Boomi sine produkter benytter også Optimiseit Dell Boomi i sin interne produksjon av integrasjonstjenester. Dette er et sett med definerte tjenester som er designet for å løse spesifikke prosesser knyttet til leveranser innenfor multisourcing. Dette er eksempelvis:

  • Etablering og oppdatering av vare- og tjenestekatalog
  • Oppdatering av prisinformasjon på varer
  • Automatisert bestilling mot underleverandører
  • Statusinformasjon knyttet til leveranse
  • Innmelding og oppfølging av feil meldinger (Incident)

Optimiseit er leverandør innenfor områdene organisasjonsutvikling, endringsledelse, verdikjede definering/utvikling, prosessforbedring, multileverandør problematikk, leveranse av verktøystøtte og forvaltningstjenester. Våre viktigste produsenter er Dell Boomi, ServiceNow og ChangePoint (Daptiv).

Last ned Gartner sin rapport fra Dell Boomi sine sider:

www.boomi.com/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas