IT governance

Vi har allerede etablerte modeller og strukturer for IT Governance, som kan benyttes eller tilpasses kundenes behov.

For å lykkes med styring av tjenesteleveranser er det viktig å ha på plass de rette styringsmodellene. Styring av tjenesteporteføljen er helt sentral, ingen leverandør kan overta dette ansvaret, fordi det er uløselig knyttet til forretningsbehovene. Styring av tjenester og leveranseprosesser, styring av verdikjeder, styring av utviklingsprosjekter og forvaltning av applikasjonene er også sentrale temaer. Dette betyr etablering av de rette funksjonene som skal beslutte tiltak og forbedringer, investeringer og digitaliseringsarbeidet.

Alle styrende funksjoner er avhengig av relevant styringsinformasjon. Dette stiller krav til datafangst, målinger og rapportering. Mye av datafangst og målinger må etableres i avtalene med leverandørene. Internt må man bearbeide og analysere denne informasjonen til relevant styringsinformasjon. Etablering av forretningsfokusert rapportering og eventuelle dashboards blir et sentralt tema, for å sikre god kontroll selv om tjenestene produseres eksternt.