Management for hire

Ikke alle ledere har kapasitet til å styre gjennomføringen av store endringer. Vi har erfarne konsulenter som påtar seg lederoppgaver innen endringsprosjekter, fra CIO-nivå til spesialiserte ledernivåer i en matriseorganisasjon med ansvar for prosesser og tjenester.

Våre konsulenter er erfarne ledere. Vi har gjort det før, og vi gjør det gjerne igjen.