Endringsledelse

Endringsledelse / Management of Change

Sourcing/multisourcing av tjenester medfører store endringer i hvordan organisasjonen skal fungere fremover. En intern IT organisasjon som skal endres til å bli en profesjonell innkjøper og forvalter av tjenester må lære seg mye nytt. Nye roller og arbeidsoppgaver skal bemannes, og gamle oppgaver forsvinner. Mange ansatte vil bli berørt, både i forretningsenhetene og i IT.

Optimiseit har lang erfaring i å lede organisasjoner gjennom en slik endring. Det å gjøre målene tydelige, å omdisponere personalet, å gjennomføre opplæring i nye ferdigheter, effektiv styring av gjennomføringen, oppfølging av resultater samt effektiv intern kommunikasjon er sentrale elementer i denne tjenesten.