Multileverandør håndtering

Multileverandør håndtering / Multisourcing management

Definering og opprettelse av nødvendige funksjonene og rollene som skal styre tjenesteleveransene. I dette inngår de operative funksjonene som skal sikre support og samhandling, de strategiske og taktiske funksjonene for forvaltning av tjenesteporteføljen og ikke minst effektive modeller for oppfølging av kontrakter, leverandører, tjenestekvalitet og kostnader.

Sentrale elementer i vår modell er strukturert styringsinformasjon, effektiv samhandling i leveransene, og fokuset på kontinuerlige forbedringer. Likeledes er grensesnittet mellom forretning og IT sterkt vektlagt. Tette koblinger mellom forretningsmessige behov og disponeringen av ressurser, og smidige metoder for å levere nye eller endrede tjenester er en kritisk suksessfaktor. Med erfaring fra forvaltning av store og komplekse tjenesteporteføljer er Oprimiseit vel rustet til å ta disse utfordringene.

Som en profesjonell leverandør av slike tjenester påtar vi oss ansvaret for å levere dette som en uavhengig 3. parts tjeneste. Hele ansvaret for styringen av leverandørene ligger da hos oss, som en uavhengig part mellom forretning og tjenesteleverandører.