Service catalog (Tjenestekatalog)

Utsetting av tjenesteproduksjon til en ekstern part kan bli en smertefull øvelse, hvis man ikke har kontroll på det man skal sette ut. Det er ikke nok med en liste over applikasjoner, selv om det er et skritt på veien. Hvilke tjenester har vi, hva heter de, hvilke er mest kritiske, hvilken funksjonalitet har de, hva er endringstakten, hvor finnes dupliserte tjenester, hva er kravene til tilgjengelighet, hva er kravene til leveringsevne fra leverandøren, etc. Det er mange spørsmål, og disse bør man ha kontroll på før man går til leverandørene.

Tjenestekatalogen er derfor et sentralt verktøy for hele tjenesteutsettingen. Den er en kartlegging av forretningstjenester og forretningsprosesser, tilhørende IT tjenester med de understøttende tjenestene i infrastrukturen. Kartleggingen på de øvre lagene fokuserer på de tjenestene brukerne kjenner igjen, Kartleggingen av de nedre lagene går på teknisk funksjonalitet i infrastrukturen, egnet for gjenbruk i overliggende It tjenester.

Vi er eksperter på dette arbeidet, med mange konkrete leveranser bak oss.