Service integration

Trenden hos mange virksomheter er overgang fra proprietære til industristandard løsninger, basert på digitaliseringsinitiativer i virksomheten. Hvordan man på denne måten kan skape nye unike tjenester med tilpasset funksjonalitet, gjennom integrasjon av standardiserte del-tjenester er en øvelse som krever erfaring og spesialistkompetanse.

Vi har bidratt sterkt i dette området gjennom flere prosjekter. Konsolidering og effektivisering av tjenesteporteføljen er gjort, med dokumenterbare resultater. Vi har lang erfaring med dette, fra strategisk til operativt nivå.