Service & process management

Etablering av gode prosesser er et effektivt middel for strukturert arbeidsmetodikk. Målet er å etablere god praksis, og komme inn i et modus av kontinuerlige forbedringer. Metodene vi benytter for dette, er generiske. De kan benyttes både innen IT, men like godt i Non-IT . Sammen med prosessene må man også definere hvem som gjør hva, gjennom etablering av tydelige roller med et definert mandat. Klare kvalitetsmål og måleparametere (KPI’er) samt gode styringsmodeller er like sentralt som prosessene i seg selv.

Verdikjeder definerer vi som kombinasjoner av aktiviteter hvor deler av prosesser i samspill settes sammen med et bestemt formål. Definisjonen av prioriterte verdikjeder og styring av disse gir ofte like gode effekter som etableringen av enkeltstående prosesser i seg selv. Dette arbeidet har vi lang og bred erfaringsbakgrunn fra. Trolig ligger vi i front på området. Prøv oss i praksis!