SIAM som en tjeneste

Optimiseit tilbyr å levere en 3. part SIAM funksjon, som en upartisk og uavhengig leverandør.

  • Vi bygger opp de SIAM funksjonene som behøves
  • Bemanner dem med rett kompetanse
  • Etablerer nødvendige prosesser og rutiner
  • Etablerer samhandling med kundens leverandører
  • Sikrer rett informasjonsflyt gjennom verktøyintegrasjon mellom vårt eget verktøy og leverandørenes Service Management verktøy
  • Følger opp kvaliteten på leveransene fra leverandørene
  • Koordinerer operasjonelle oppgaver gjennom en ServiceDesk funksjon
  • Sikrer inn- og utfasing av tjenester
  • Etablerer tjenestekatalog og konfigurasjonsstyring
  • Leverer styringsinformasjon til kunden gjennom avanserte dashboards

En slik SIAM funksjon kan tilpasses kundens behov, men basere seg på Optimiseit gjennomprøvde operasjonsmodell.

Ta kontakt for å diskutere mulighetene!