Software Asset Management

Software Asset Management er også en del av Service Integration and Management

En vesentlig del av leverandør kontroll er å ha oversikt over hvilke tjenester de leverer og hvordan disse tjenestene brukes av virksomheten.

Når det kommer til Software Asset Management handler dette om å forvalter tjenesteleveranser fra SW leverandører inkludert volum av leverandører. I tillegg handler det om risiko ved installasjoner og at investeringer i software er i henhold til definerte behov og forventet effekt.

Våre konsulenters erfaring og internasjonale analyser på dette feltet, understreker gang på gang at det er svært få virksomheter som har kontroll på Software Asset Management og som av den grunn bruker masse tid og ressurser når de får varsel om revisjon fra sine leverandører.

Det skal også sies at vi oppfatter at det norske markedet er i modning, men erfaringsmessig oppfatter Optimiseit at det fortsatt er et fåtall av bedriftene som har funksjonelle løsninger for kontroll og innsikt i hvilken software som er installert. Dette er ubetinget om det er bedriftens HW eller der hvor SW følger kjøper og ikke selve HW.

Langt færre er det som er kommet i gang med optimalisering på dette feltet.
Hva dette betyr for en gjennomsnittlig virksomhet?

  • Erfaringsmessig inneholder klienter i snitt ubrukt programvare til en verdi av over 2000 NOK per klienter
  • Kostnader knyttet til programvarerevisjon (intern kost, bistand samt eventuell mer kost inklusiv straffegebyr som følge av funn)
  • I tillegg kommer utdatert programvare og risiko knyttet til organisasjonens krav til informasjonssikkerhet

Optimiseit har kompetanse og leverer som en del av vårt SIAM konsept, Software Asset Management relaterte tjenester.

Våre konsulenter har mer enn 10 års erfaring fra Software Asset Management og over 20 år i bransjen, Alle med målsetning om å effektivisere og realisere identifiserte gevinstområder i sammen med våre kunder.

Vårt målbilde er adoptert fra internasjonale utsagn knyttet til Software Asset Management:

«Cutting Software spend safely with SAM» – By 2019, annual spending on software licenses will decrease by 30 % as a result of software license optimisation.