Transisjon og transformasjon

Transisjon og transformasjon / Transition & transformation

Etableringen av en sourcing avtale kan potensielt ha mange fallgruber. Ofte opplever virksomheten at kvaliteten på tjenestene synker den første perioden. Dette skyldes ofte at leverandørene ikke kjenner forretningen hos kundene godt nok. Å forstå hva som er viktig eller kritisk, krever kompetansebygging hos leverandøren.

Transisjonsfasen består av mange elementer. I tillegg til den rent tekniske etableringen hos en ny leverandør, er det mange andre elementer som må på plass. Tilgang til dokumentasjon, oppbygging av forretningsforståelse, etablering av samhandling gjennom integrerte leveranseprosesser, strukturert informasjonsflyt mellom partene, etablering av måling og rapportering, nye møteplasser for operativ, taktisk og strategisk samhandling er bare noen av temaene.

Vi tilbyr profesjonell bistand i dette arbeidet, gjennom konsulenter med bred erfaring på området.