Leverandør evaluering

Leverandør evaluering / Vendor assessment & management

Utbudet av tjenesteleverandører er stort, og det er krevende å gjøre de rette valgene. Forutsetningene for å velge varierer stort, avhengig av om forretningen har tjenester preget av «skreddersøm» eller om tjenestene i stor grad er industrialiserte og standardiserte. Prisene i et tilbud er heller ikke alltid det viktigste kriteriet. Hva som egentlig er inkludert i leveransen, og hvor de skjulte kostnadene kan komme, kan være utslagsgivende. Leverandørens evne og vilje til å samarbeide med andre leverandører er en viktig faktor.

Optimiseit har erfaringer med mange av de ledende leverandørene, og kjenner mange av deres styrker og svakheter. Dette kommer våre kunder til gode, både når man skal velge hvem man vil skrive kontrakt med, i transisjonsfasen og i den påfølgende oppfølgingen av leveransene. Personlige relasjoner kan være utslagsgivende. Det har vi, og det skal komme våre kunder til gode.